Logo Gmina Rachanie

News

SCALENIE GRUNTÓW WSI PAWŁÓWKA

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy wsi Pawłówka,
Właściciele nieruchomości położonych w Pawłówce.

Miejscowość Pawłówka posiada bardzo rozdrobnioną, o nieregularnych kształtach, strukturę działek ewidencji gruntów, bardzo wąskie drogi polne dojazdowe do gruntów rolnych, nieaktualizowaną klasyfikację gruntów, nieustabilizowane granice nieruchomości ustalone w wyniku prac uwłaszczeniowych w latach         70 –tych ubiegłego wieku.
Ponadto miejscowość Pawłówka jest bardzo ładną miejscowością zasługującą na poprawę warunków życia jej mieszkańców.
W celu realizacji tego celu z mojej inicjatywy Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim zamierza przeprowadzić scalenie gruntów wsi Pawłówka.
Zasadniczo scalenie gruntów obejmuje dwa etapy:
Etap pierwszy obejmuje opracowanie scalenia gruntów a w szczególności:
1. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia,
2. Oszacowanie wartości gruntów i ich wartości składowych,
3. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia,
4. Wyznaczenia i stabilizacji nowych granic nieruchomości,
5. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno – prawnej.
Etap drugi obejmuje zagospodarowanie poscaleniowe a w szczególności:
1. Budowa, przebudowa wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego,
2. Korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do zagospodarowania gruntów,
3. Działania przystosowujące grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz robót rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną,
4. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, obsługi geodezyjnej i nadzoru budowlanego związanego z realizacją zagospodarowania poscaleniowego.
Finansowanie całego przedsięwzięcia związanego ze scaleniem gruntów  w 100 % pochodziłoby ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym na realizację etapu drugiego – zagospodarowania poscaleniowego - według mnie najważniejszego dla mieszkańców Pawłówki.
Ponadto w wyniku przeprowadzonego scalenia nastąpiłoby między innymi  zwiększenie wartości gruntów, zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie, istniałaby możliwość wyjścia ze współwłasności oraz nastąpiłoby zmniejszenie odległości pól od gospodarstw. Najważniejszym efektem przeprowadzonego scalenia będzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rolników przy uprawie roli i poprawienie efektywności gospodarowania.
Powyższe efekty scalenia potwierdzają również uczestnicy przeprowadzonych już scaleń na terenie województwa lubelskiego o czym mogli się przekonać chętni przedstawiciele wsi Pawłówka którzy uczestniczyli w zorganizowanym wyjeździe na te obiekty poscaleniowe.
Scalenie gruntów wsi Pawłówka może być realizowane jeżeli co najmniej 50 % uczestników scalenia   
( właścicieli nieruchomości położonych w Pawłówce ) wrazi zgodę na jego przeprowadzenie.
Mając na względzie powyższe proszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania scaleniowego i pozytywną odpowiedź na skierowane do Państwa oświadczenia skierowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub.
Scalenie gruntów wsi Pawłówka przyczyni się do poprawy warunków życia i pracy rolników i mieszkańców miejscowości Pawłówka.


                                                                                                                    Wójt Gminy Rachanie
                                                                                                                  mgr inż. Roman Miedziak

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.