Logo Gmina Rachanie

klub dla seniora

Gmina Rachanie rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „klub dla seniora” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Cel główny projektu:

Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 50 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy wiejskiej Rachanie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu dla seniora do 31.01.2021r. w miejscowości Wożuczyn-Cukrownia. Projekt upowszechni dostęp do aktywnych usług społecznych w lokalności społecznej, będzie nastawiony na profilaktykę i aktywizowanie społeczne poprzez budowanie więzi społecznej oraz przełamanie bariery osamotnienia i odrzucenia. Interwencja przyczyni się do wzrostu skali działań profilaktycznych o charakterze społecznym w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu a także do ograniczenia jednej z istotnych barier, jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe jednostek i całych społeczności.

Rezultaty projektu to:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 50 Grupa Docelowa: 50 osób (35 kobiety i 15 mężczyzn), mieszkańcy Gmina Rachanie, w wieku 60 lat i więcej, niesamodzielne, wykluczone i zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany:

od 02.01.2019 do 31.03.2021

Projekt będzie realizowany:

na terenie Gminy Rachanie

Uczestnikami projektu będzie 60 osób w tym 35 kobiet i 15 mężczyzn:

  1. osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in. osoby starsze
  2. osoby z niepełnosprawnością
  3. osoby niesamodzielne

Ponadto uczestnicy projektu muszą spaełniać następujące dodatkowe warunki:

  1. są mieszkańcami Gminy Rachanie
  2. maja ukończone 60 lat
  3. zamieszkuja tereny wiejskie

Wyjzad do teatru

W dniu 16.11.2020 r. seniorzy obejrzeli spektakl w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie

 

 

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.