Logo Gmina Rachanie

klub dla seniora

Gmina Rachanie rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „klub dla seniora” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Cel główny projektu:

Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 50 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy wiejskiej Rachanie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu dla seniora do 31.01.2021r. w miejscowości Wożuczyn-Cukrownia. Projekt upowszechni dostęp do aktywnych usług społecznych w lokalności społecznej, będzie nastawiony na profilaktykę i aktywizowanie społeczne poprzez budowanie więzi społecznej oraz przełamanie bariery osamotnienia i odrzucenia. Interwencja przyczyni się do wzrostu skali działań profilaktycznych o charakterze społecznym w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu a także do ograniczenia jednej z istotnych barier, jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe jednostek i całych społeczności.

Rezultaty projektu to:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 50 Grupa Docelowa: 50 osób (35 kobiety i 15 mężczyzn), mieszkańcy Gmina Rachanie, w wieku 60 lat i więcej, niesamodzielne, wykluczone i zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany:

od 02.01.2019 do 31.03.2021

Projekt będzie realizowany:

na terenie Gminy Rachanie

Uczestnikami projektu będzie 60 osób w tym 35 kobiet i 15 mężczyzn:

  1. osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in. osoby starsze
  2. osoby z niepełnosprawnością
  3. osoby niesamodzielne

Ponadto uczestnicy projektu muszą spaełniać następujące dodatkowe warunki:

  1. są mieszkańcami Gminy Rachanie
  2. maja ukończone 60 lat
  3. zamieszkuja tereny wiejskie

W ostatni czwartek każdego miesiąca nasi Seniorzy z radością korzystają z uroków basenu i innych atrakcji Uzdrowiska w Horyńcu.

 

 

 

22 listopada 2019 r. odbył się „WIECZÓR CYGAŃSKI” zorganizowany dla seniorów. Tańce przy cygańskich rytmach i szampańskie humory dopisywały wszystkim uczestnikom.

 

Zajęcia z dbałości o wygląd, które prowadzi Pani Wioleta Dobosz się dużą popularnością. Wszystkie seniorki chcą pięknie wyglądać i chętnie korzystają z porad i zabiegów kosmetycznych.

 

  

31.stycznia w siedzibie KLUBU DLA SENIORA odbył się DZIEŃ BABCI I DZIADKA. W programie znalazła się część artystyczna seniorów i dzieci. Wnuczęta wręczyły upominki babciom i dziadkom. Był to wieczór pełen atrakcji dla wszystkich łącznie z zabawa taneczną i poczęstunkiem

 

 

Panowie z Klubu Seniora pamiętali o tak ważnym święcie dla każdej kobiety i podarowali naszym Paniom piękne tulipany.

 

 

Zajęcia z edukacji zdrowotnej z fizjoterapeutą Panem Karolem Nowosadem cieszą się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Uczy seniorów jak w domowych warunkach można ulżyć sobie w różnych dolegliwościach.

 

 

15.01.2020 r. odbył się koncert kolęd, zorganizowany przez Klub Seniora. Do wspólnego kolędowania zaproszono gminne zespoły śpiewacze.

 

 

18.12.2019 r. Klub Seniora zorganizował dla uczestników projektu tradycyjny wieczorek opłatkowy. Panowała wzruszająca i świąteczna atmosfera.

 

 

18 lutego 2020 r. zorganizowaliśmy tańce ostatkowe dla uczestników projektu wraz z poczęstunkiem, oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnych pączków.

 

 

Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadziła pielęgniarka Pani Joanna Krakowiak.

 

 

Wykłady i prelekcje z zakresu prawa pomogły wielu seniorom w rozwiązaniu ważnych spraw, prowadzi je Pani mecenas Jolanta Kamińska.

 

 

Raz w miesiącu odbywają się grupowe zajęcia z Panią psycholog Aleksandrą Biszczanik. Seniorzy z przyjemnością wykonują różne testy i biorą udział w zabawach integracyjnych.

 

 

Na zajęciach z rękodzieła prowadzonych przez Pana Kazimierza Wolańczuka mogą wykazać się nasi Panowie. Efekty ich pracy długo posłużą seniorom.

 

 

Na zajęciach pod okiem Pani Barbary Typek Nasze klubowiczki tworzą piękne wyroby rękodzielnicze.

 

 

Zajęcia sportowe, które prowadzi pani Anna Hałasa to nie tylko ćwiczenia, to próby tańca przed różnymi imprezami okolicznościowymi czy wyprawy na kijki na świeżym powietrzu. Zajęcia są bardzo lubiane przez naszych seniorów i pewnie duże znaczenie ma fakt iż prowadząca ma świetny kontakt z seniorami.

 

 

Zorganizowane przez nas 4.11.2019r. spotkanie z księdzem cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

Zajęcia kulinarne są prowadzone przez Pana Adama Dziurę. Uczestnicy bardzo lubią te zajęcia i chętnie uczą się od swojego instruktora. Poznane przepisy wykorzystują w domu.

 

 

Na zajęciach ze zdrowego stylu życia seniorzy uczyli się obliczania kalorii posiłków oraz dobierania składników do dań tak aby znajdowały się w nich odpowiednie wartości odżywcze.28.02.2020 r.

   

Wielu naszych seniorów jest muzykalnych, więc chętnie uczęszczają na zajęcia wokalne prowadzone przez Pana Marcina Stanibułę.

 

 

02.09.2020 r. Kolejna wycieczka, tym razem do Kozłówki. Bogactwo eksponatów zachwyciło naszych seniorów. Takie wyjazdy bardzo integrują całą grupę.

 

 

16.11.2020 r. seniorzy obejrzeli spektakl pt. „PRAWDA” w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie

 

30.08.2020 r. wyjazd do teatru w Lublinie na spektakl „NAD NIEMNEM”

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.