Logo Gmina Rachanie

News

News zdjęcie id 312

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

22.07.2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

1 lipca 2021 wszedł obowiązek zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości lub ich zarządców źródła ciepła i spalania paliw. Określają to przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554; dalej: ustawa o CEEB).

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości został zobowiązany do poinformowania, jakie posiada źródła ciepła i spalania paliw. Może to zrobić samodzielnie, wypełniając odpowiednie formularze w internecie lub korzystając ze wsparcia gminy. Odrębne druki przygotowano dla budynków mieszkalnych, a odrębne dla niemieszkalnych.

mieszkańcy mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Pozyskane dane zostaną umieszczone w centralnej bazie i w przyszłości pomogą w ograniczeniu smogu przez wyłapanie milionów niewielkich źródeł ciepła, które są nadal w użyciu, a nie spełniają żadnych norm. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy do 1 MW i obejmuje nieruchomości zamieszkane i niezamieszkane, czyli także biurowce, firmy, instytucje, szkoły.

Centralna baza, nadzorowana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i jest kompleksowym zbiorem danych.

Jak wypełnić formularz

 Formularz można złożyć w gminie w postaci papierowej, którego wzór stanowi załącznik w formie pdf:

1. Deklaracja dotycząca źródła ciepła i źródeł spalania , Formularz A- budynki i lokale mieszkalne - pobierz

2. Deklaracja dotycząca źródła ciepła i źródeł spalania , Formularz A- budynki i lokale niemieszkalne - pobierz

lub elektronicznie na adres : https://zone.gunb.gov.pl/.

Konsekwencje nie złożenia deklaracji

Za niezłożenie deklaracji grozi grzywna wymierzana w trybie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Mandat do kwoty 500 zł będzie mogła wystawić policja, ale także strażnik gminy lub miejski lub uprawnieni do tego urzędnicy. Niewypełnienie obowiązku zgłoszenia źródła ciepła do sądu będzie mógł zgłosić wójt, burmistrz i prezydent miasta (jako oskarżyciel publiczny) - wówczas grozi grzywna do 5 tys. zł.

Gdzie złożyć deklarację w Gminie Rachanie

Wzory deklaracji dostępne są na stronie internetowej Gminy Rachanie www.rachanie.gmina.pl lub do pobrania w holu głównym Urzędu. Składanie deklaracji w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 1, poprzez sołtysów lub listownie na adres ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie.

 

DRUKI DO POBRANIA:

1. Deklaracja dotycząca źródła ciepła i źródeł spalania , Formularz A- budynki i lokale mieszkalne - pobierz

2. Deklaracja dotycząca źródła ciepła i źródeł spalania , Formularz A- budynki i lokale niemieszkalne - pobierz

3. Instrukcja złożenia deklaracji w formie elektronicznej - pobierz

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.