Logo Gmina Rachanie

News

News zdjęcie id 240

zasady segregacji odpadów komunalnych!

03.06.2020

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy przypomnieć o zasadach segregacji odpadów komunalnych!

 

Prosimy o stosowanie poniższych zasad w celu uniknięcia podwyższonych opłat i kar związanych z nieprawidłowym segregowaniem odpadów. .

 

Czas rozkładu odpadów jest zróżnicowany, dlatego niezwykle ważnym aspektem codziennego życia powinna stać się segregacja odpadów komunalnych. Wymagania dotyczące segregacji odpadów stale rosną, co jest w pełni uzasadnione troską o jakość naszego przyszłego życia. Warto zatem wiedzieć, na czym polega nowy system zbierania odpadów komunalnych polegający na segregacji na pięć frakcji.

Na czym polegają nowe standardy segregacji?

Nowe standardy segregacji związane są z obowiązkowym dzieleniem odpadów na pięć rodzajów. Selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Kolory pojemników:

1. pojemniki lub worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”

co wrzucamy? odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, np. gazety, czasopisma, ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy

Uwaga! Pamiętaj, aby opakowania z papieru i tektury były czyste!

czego nie wrzucamy? brudnych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek, papierów powleczonych innych materiałem, kartonów po płynach spożywczych (wrzucamy do pojemnika żółtego), tapet, pieluch itp.

2. pojemniki lub worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”

co wrzucamy? odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, np. puste opakowania szklane, butelki szklane, szklane słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, szklane opakowania po lekach

czego nie wrzucamy? np. szkła okiennego, luster, szyb, potłuczonego szkła stołowego (talerzy, kieliszków), ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, żarówek świetlówek, reflektorów, zniczy z pozostałościami po wosku, opakowań po substancjach niebezpiecznych (np. rozpuszczalnikach), monitorów (to jest zużyty sprzęt elektroniczny)

3. pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

co wrzucamy? odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali (np. puszki po napojach i konserwach, zakrętki od słoików i kapsle), odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych (plastikowe butelki po napojach i opakowania po produktach spożywczych, plastikowe worki, reklamówki, folie aluminiowe, plastikowe zabawki, plastikowe opakowania po środkach czystości i kosmetykach) oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. kartony po mleku, kartony po sokach)

czego nie wrzucamy? np. sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, butelek i pojemników z zawartością (np. opakowań po aerozolach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po olejach silnikowych, opakowań po farbach), zużytych artykułów medycznych

4. pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”

co wrzucamy? odpady ulegające biodegradacji, np. trawa, liście, odpady kuchenne, odpadki warzywne i owocowe, pozostałości po kwiatach, zwiędłe kwiaty, skorupki jaj, fusy, resztki jedzenia

czego nie wrzucamy? np. ziemi, popiołu, kamieni, odchodów zwierzęcych, resztek spożywczych mięsnych i kości, tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, drewna impregnowanego

5. pojemniki oznaczone napisem „Odpady zmieszane” w kolorze czarnym

co wrzucamy? wszystkie odpady, których nie da się zakwalifikować do jednej z frakcji wskazanych powyżej, czyli takie, których nie udało się przyporządkować do wymienionych pojemników na odpady posegregowane oraz takie, których nie zawozimy do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Pamiętaj! Na dotychczasowych zasadach będzie prowadzona segregacja pozostałych frakcji odpadów (tych odpadów nie wrzucamy do pojemnika „Odpady zmieszane”), tj.: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów zielonych (te mogą być wrzucane do pojemnika z napisem „Bio”) oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Gmina zapewnia ich odbiór przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych . Przykładowo odpady wielkogabarytowe, ze względu na wygodę mieszkańców, są odbierane z terenu nieruchomości. Należy pamiętać, aby nie wyrzucać jako odpadów wielkogabarytowych wymienionych frakcji odpadów, np. zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.

Pamiętaj! Konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie zwłaszcza worków na odpady, aby zapewnić zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Czy segregowanie się opłaca?

Nie zapominajmy, że segregowanie jest nie tylko korzystne dla naszego środowiska i zdrowia, ale również dla naszego portfela. Opłata za gospodarowanie w Gminie Rachanie stanowi bowiem iloczyn stawki  (liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość). Z kolei stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, jest wyższa. Obecnie może wynosić od dwukrotności aż do czterokrotności maksymalnej stawki opłaty.

Prosimy o stosowanie powyższych  zasad segregacji.!!!!!!!!!!

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.