Logo Gmina Rachanie

News

News zdjęcie id 239

Ruszyła przebudowa sieci wodociągowej w Wożuczynie–Cukrowni

03.06.2020

 

Mamy przyjemność poinformować, że firma budowlana Zakład Budowlano-Instalacyjny Kamil Muda z Zamościa rozpoczęła przebudowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wożuczyn-Cukrownia.


Firma została wyłoniona w drodze przetargu, przeprowadzonym w styczniu 2020 roku. Do przetargu przystąpiło łącznie 5 firm budowlanych, oferujących wykonanie robót przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy sieci wodociągowej na osiedlu Mieszkaniowym w m. Wożuczyn- Cukrownia – obręb Michalów – Kolonia gm. Rachanie”


Najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przetargowych złożyła firma: Zakład Budowlano-Instalacyjny Kamil Muda, Skokówka, ul. Ogrodnicza 57, 22-400 Zamość. Mają na uwadze wszystkie kryteria przetargowe oraz zapewnienie komfortu mieszkańcom miejscowości Wożuczyn - Cukrownia, w dniu 24.02.2020 r. Wójt Gminy Rachanie — Roman Miedziak — podpisał z wyżej wymienioną firmą umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego. 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę miejscowości Wożuczyn – Cukrownia do celów:

 • pitnych 
 • gospodarczych
 • przeciw pożarowych 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonawca zobowiązuje się do wykonania sieci wodociągowej z przyłączami – 4,753 km w tym:

 • sieci wodociągowej – 3,383 km
 • przyłączy wodociągowych zewnętrznych do 70 budynków - 1,37 km (jako koszty
  kwalifikowane).
 • przyłączy wodociągowych wewnętrznych w 70 tych samych budynkach – 0,42 km
   w tym: dn 32 – 270 m oraz dn50 – 150 m (jako koszty niekwalifikowane)

Koszty inwestycji 

Koszt realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych wyniesie 891 750,00 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane jest z udziałem środków europejskich. Podstawą prawną jest umowa o dofinansowanie podpisana przez Wójta Gminy Rachanie Romana Miedziaka. Stroną jest Województwo Lubelskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oszczędności w budżecie gminy 

 

Dzięki staraniom władz Gminy Rachanie, aż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych związanych z przebudową sieci wodociągowej, pokryje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dzięki podpisanej przez Wójta Gminy umowie jedynie 15% kosztów kwalifikowanych zostanie pokrytych z własnego budżetu gminy. Poczynione z tego tytułu oszczędności przyczynią się do sukcesywnych realizacji kolejnych projektów i inwestycji na terenie Gminy Rachanie.
Realizacja zadania inwestycyjnego będzie trwała etapami. Prace zostały rozłożone na kolejne trzy lata. Zakończenie robót planowane jest na 31.05.2022 r.

Korzyści dla mieszkańców


Realizacja inwestycji zapewni mieszkańcom miejscowości Wożuczyn – Cukrownia bezawaryjną dostawę wody pitnej z lokalnego ujęcia wody. To alternatywne rozwiązanie, które pomoże wyeliminować niedogodności związane z ewentualnymi przerwami w dostawie wody. Niepodważalną wartością projektu jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Niezawodna sieć wodociągowa pozwoli na szybką reakcję, usprawni akcje ratownicze, zapewniając bezpieczeństwo przeciw pożarowe budynkom na terenie całej miejscowości.


Jak zaznacza Roman Miedziak, Wójt Gminy Rachanie: 

“Inwestycje tego typu są kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców Wożuczyna- Cukrowni. Ochrona pożarowa to priorytet, który nie może zostać zaniedbany, przebudowa sieci wodociągowej jest ważnym projektem w długofalowej perspektywie. Cieszymy się, że udaje się go realizować przy tak dużym wsparciu Funduszy Europejskich”.
I.K.

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.