Logo Gmina Rachanie

News

News zdjęcie id 224

Nieodpłatna pomoc prawna w czasie zagrożenia epidemiologicznego covid-19

07.04.2020

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna w czasie

zagrożenia epidemiologicznego covid-19

 

Szanowni Państwo,

 

        Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., nr 491) Starosta Tomaszowski reprezentujący urząd administracji publicznej informuje, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wykonawcom jak i petentom pomocy, do dnia 30 kwietnia 2020 r. będzie odbywała się z wykorzystaniem środków porozumiewania się  na odległość, czyli w formie home office – dyżurów telefonicznych.

W związku z zaistniałą sytuacją osoba potrzebująca udzielenia NPP/NPO powinna złożyć  w formie elektronicznej wniosek o uzyskanie porady. Wniosek do pobrania na stronie: http://www.powiat-tomaszowski.com.pl/category/nieodplatna-pomoc-prawna/wniosek

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu petent może złożyć wniosek   o uzyskanie porady wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon. Fakt ten powinien być niezwłocznie odnotowany przez wykonawcę usługi w formie notatki służbowej, zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer innego dokumentu tożsamości) oraz datę złożenia oświadczenia.

W notatce wykonawca powinien wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

      Starosta Tomaszowski zapewnia dostęp do nieodpłatnych usług pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę analogicznie jak w przypadku udzielania w/w usług w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 942, z późń. zm.) o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.                  W szczególności znajdzie tu zastosowanie § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2492), zgodnie  z którym część B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania NPP/NPO poza punktem lub za pośrednictwem porozumiewania się na odległość. Po udzielonej NPP/NPO, osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania opinii  o udzielonej NPP/NPO pod wskazanym numerem telefonu  84 665 86 11 lub adresem poczty elektronicznej starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Część B karty pomocy do pobrania na stronie:

www.powiat-tomaszowski.com.pl/category/nieodplatna-pomoc-prawna/wniosek.

Zobowiązuje się Urzędy Miast/Gmin z terenu Powiatu Tomaszowskiego, z którymi zostały zawarte porozumienia na świadczenie usług NPP/NPO do zamieszczenia w lokalach, w których udzielane są w/w usług oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych, informacji  o funkcjonowaniu poradnictwa poprzez kontakt telefoniczny w terminie do odwołania.

 Jeżeli zaistnieją pozytywne przesłanki związane z sytuacją epidemiologiczną, punkty NPP/NPO będą funkcjonowały na zasadach obowiązujących pierwotnie, zgodnie z harmonogramami przedłożonymi gminom.

W razie pytań proszę kontaktować się z numerem tel.:  84 665 86 11

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.