Logo Gmina Rachanie

News

News zdjęcie id 170

BRONISŁAW JAN PRZYŁUSKI - POETA NIEZŁOMNY" - ODKRYTY NIE TYLKO DLA SIEMIERZA.

30.04.2018

BRONISŁAW JAN PRZYŁUSKI - POETA NIEZŁOMNY" - ODKRYTY NIE TYLKO DLA SIEMIERZA. 27 kwietnia 2018 roku w Siemierzu odbyła się uroczystość przywołująca pamięć, osiągnięcia oraz dorobek literacki tego wielkiego Polaka nieznanego, niepublikowanego w Polsce do 1987r. Rozpoczęło ją odegranie hymnu państwowego oraz odsłonięcie
i poświęcenia tablicy upamiętniającej poetę i żołnierza Bronisława Jana Przyłuskiego.
Zachowano ceremoniał wojskowy z wciągnięciem na maszt flagi narodowej.
Poczty sztandarowe reprezentowały:
- Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - Oddział Siemierz
- Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich - Oddział Krynice
- Tomaszowski Szwadron im.1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza
- Związek Piłsudczyków RP Oddział Tomaszów Lub
- Gimnazjum Publiczne im. Batalionów Chłopskich w Rachaniach
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rachaniach
- Młodzieżowa Grupa Rekonstrukcji Historycznej w Siemierzu
W obecności członków rodziny: córki Stefanii Przyłuskiej- Chełkowskiej, wnuków i prawnuków, zaproszonych gości, społeczności lokalnej, uczniów, odsłonięcia tablicy pamiątkowej, wmurowanej na ścianie budynku świetlico- remizy w Siemierzu, która jest także siedzibą "Stowarzyszenia Miłośników Siemierza", dokonali pani: Stefania Przyłuska- Chełkowska, Wójt Gminy Rachanie p. Roman Miedziak oraz Prezes Stowarzyszenia Miłośników Siemierza p. Wiesława Miazga
Uroczystego poświecenia tablicy dokonał proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wożuczynie – ks. Bogdan Jaworowski.
Wieńce i kwiaty złożyli: jako pierwsza córka – pani Stefania Przyłuska – Chełkowska wraz z rodziną, następnie delegacje:
-Stowarzyszenie Miłośników Siemierza
-Urząd Gminy Rachanie
-wieniec w imieniu Wojewody Lubelskiego - Pana Przemysława Czarnka składali: poseł na Sejm RP - pan Sławomir Zawiślak,dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego - pan Witold Marucha,dyrektor Kuratorium Oświaty - pan Tomasz Zieliński, dyrektor PGE Tomaszów Lubelski - pan Jan Fila
-Zarząd Powiatu Tomaszowskiego
- Szkoła Podstawowa w Rachaniach
- Gimnazjum Publiczne w Rachaniach
- Zespół Szkół w Michalowie
- Szkoła Podstawowa w Wożuczynie
- Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne
Ceremonię odsłonięcia tablicy prowadził pan Waldemar Miazga
.Po wejściu do sali widowiskowej świetlicy w Siemierzu nastąpiło powitanie przybyłych osób. Dokonała go prezes Stowarzyszenia Miłośników Siemierza p. Wiesława Miazga, witając: gościa honorowego, córkę Bronisława Przyłuskiego – panią Stefanię Przyłuską- Chełkowską, rodzinę, wnuki Bronisława Przyłuskiego, przedstawiciela wojewody lubelskiego- pana Witolda Maruchę dyrektora Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, pana Sławomira Zawiślaka – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Romana Miedziaka – wójta gminy Rachanie, proboszcza Parafii Wożuczyn – ks. Bogdana Jaworowskiego, ks. kanonika Juliana Brzezickiego, pana Zbigniewa Żdana - Przewodniczącego Rady Gminy Rachanie, Radnych Powiatowych – panią Teresę Semczyszyn i pana Tadeusza Stanibułę, pana Tomasza Zielińskiego – dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu, pana dr. Jacka Krzysztofa Danela – wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, dyrekcję i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach -pana Stanisława Seńko, Zdzisławę Seńko i Elżbietę Szewczuk, pana Sławomira Bartnika – prezesa Zamojskiego Towarzystwa Leśmianowskiego, dyrektorów Szkół Podstawowych – panią Elżbietę Olszewską, Annę Świtnicką, Ewę Piwko oraz pana Stanisława Ważnego, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych gminy Rachanie, kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Lub -panią Annę Piturę , pana Mirosława Tereszczuka – prezesa Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, panią Swava Launay – artystkę, malarkę, mieszkającą we Francji, Tomaszowski Szwadron im.1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, Związek Piłsudczyków R.P. Oddział Tomaszów Lub., Młodzieżową Grupę Rekonstrukcji Historycznej, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację oddział Siemierz, Zespół Artystyczny,, Jawor”, Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Oddział Krynice, Koło Gospodyń Wiejskich w Siemierzu, poczty sztandarowe oraz delegacje składające wieńce oraz wszystkich przybyłych na uroczystość wraz z mieszkańcami Siemierza i okolic.
Życie i twórczość Bronisława Przyłuskiego przybliżyła wszystkim prezentacja multimedialna ,,Bronisław Przyłuski – Poeta Niezłomny”, przygotowana i przedstawiona przez panie Aurelię Policzkiewicz, Barbarę Typek oraz pana Mareka Żółcińskiego – nauczycieli Zespołu Szkół w Michalowie.
Z kolei prezentację multimedialną ,,Historia Polski od Mieszka I do czasów teraźniejszych” - przedstawił uczeń Szkoły Podstawowej w Wożuczynie – Hubert Szewczuk.

Informacje o poecie z Siemierza uzupełnił i poszerzył znawca biografii i twórczości, historyk dziejów najnowszych 1914-1991, dr nauk humanistycznych, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, dr Jacek Krzysztof Danel, autor książek; ,,Druga Wielka Emigracja 1945-1990”, ,,Orędownik niepodległości: Kazimierz Sabbat 1913-1989”, ,,Jenerał Sikorski: antologia w 65 rocznicę śmierci w Gibraltarze” oraz szczególnie nam bliskiej książki : ,,Poeta z Siemierza"- antologii tekstów Bronisława Przyłuskiego z lat 1956-1980. Podkreślił później, że napisał ją będąc w bliskim kontakcie z panią Barbara Gaździk, przyjaciółką i osoba posiadająca prawa autorskie do tekstów Bronisława Przyłuskiego.
Ponieważ na początku drogi poetyckiej Bronisław Przyłuski, spotkał się w Zamościu z Leśmianem, odnajdujemy w jego utworach fascynację poezją Leśmiana. Od tamtego czasu rozpoczęła się ich długoletnia przyjaźń.
Nie mogło zabraknąć głosu pana Sławomira Bartnika- Prezesa Zamojskiego Towarzystwa Leśmianowskiego, księgarza i regionalisty, inicjatora budowy pomnika Bolesława Leśmiana na Rynku Wodnym w Zamościu, którego staraniem w 2017 roku w Zamościu obchodzono Rok Bolesława Leśmiana, a trwałym śladem podejmowanych wysiłków jest także tablica i film o poecie.Prezentacja wybranych wierszy i fragmentów tekstów poetyckich miała miejsce jako program słowno- muzycznego pt. ,,W kręgu poezji Bronisława Przyłuskiego”. Słowo wiążące do poezji wygłosiła p. Aurelia Policzkiewicz- nauczycielka języka polskiego ZS w Michalowie, wiersze zaprezentowały: panie Małgorzata Knafel- SP Tarnawatka i Joanna Piłat- ZS w Michalowie oraz uczniowie klasy VI i VII Szkoły Podstawowej w Michalowie: Zuzanna Mańkut, Kamila Sak, Sylwia Duras, Daria Piłat. Utwory muzyczne zaprezentował Zespół Artystyczny "Jawor" pod kierunkiem pana Stanisława Ważnego. Pojawiły się tu między innymi teksty w blokach tematycznych: " O poezji z nutą autobiografii, "Poetycka kreacja świata", " O wolności i niepodległość", w nich teksty: "Mamusine serce", "Wiersz o mojej siostrze", fr. "Poematu nielogicznego", fr. "Strof o malarstwie", " Sad jesienny" oraz wiersze wpisujące się w obchodzoną 100. rocznicę odzyskania niepodległości- " "Pierwszy oficer", " Atak na baterie". " Mój dowódca", "Eskadra". Pieśni zespołu "Jawor" nawiązywały do tematu ojczyzny i ludowości, jak " Ojczyzna ma droga", " Kraj mych snów"
Głos w imieniu rodziny zabrał wnuk Jan Przyłuski, który podziękował inicjatorom i autorom uroczystości odbywającej się 27 kwietnia 2018 roku w Siemierzu, która przywołała i przywróciła pamięć Bronisława Przyłuskiego lokalnej społeczności.
List okolicznościowy Wojewody Lubelskiego pana Przemysława Czarnka, który uroczystość objął patronatem honorowym, odczytał dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego – pan Witold Marucha.
Z kolei wystąpił Poseł na Sejm RP – pan Sławomir Zawiślak, podkreślił ważność uroczystości odbywającej się ku pamięci Niezłomnego Polaka. Serdecznie podziękował organizatorom- Stowarzyszeniu Miłośników Siemierza na czele z p. Wiesławą Miazga , uczestnikom oraz zebranym osobom. Młodzieży uczestniczącej w programie słowno- muzycznym oraz nauczycielom wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki.
W imieniu Starosty Tomaszowskiego – głos zabrał pan Tadeusz Stanibuła, który podkreślił walory lokalnej społeczności wsi Siemierz. Uroczystość zyskała tak uroczysty wymiar dzięki zaangażowaniu wielu osób. Dla wszystkich osób Stowarzyszenie Miłośników Siemierza przygotowało uroczyste podziękowania.Szczególne podziękowania dla Wójta Gminy Rachanie -pana Romana Miedziaka za współorganizację, paniom Aurelii Policzkiewicz i Barbarze Typek, Markowi Żółcińskiemu, Stanisławowi Ważnemu, oraz panu Leszkowi Basiakowi, bez których najprawdopodobniej nie udałoby się zorganizować tej uroczystości. Były także podziękowania dla osób które zaangażowały się w organizację spotkania oraz dla panów: Stanisława Seńko i Marka Szewczuka za nagłośnienie i obsługę fotograficzną.
Na zakończenie zaproszono do obejrzenia materiałów zgromadzonych na wystawie poświęconej życiu i twórczości Jana Bronisława Przyłuskiego, którą na prośbę Stowarzyszenia Miłośników Siemierza przygotowała p. Barbara Typek- historyk, regionalistka, nauczycielka ZS w Michalowie. Na parterze budynku udostępniono wystawę poświęconą historii szkoły w Siemierzu otwartej w 2016 roku w 100. rocznicę oświaty na terenie wsi i I Zjazdu absolwentów, uczniów i nauczycieli miejscowej szkoły.
27 kwietnia 2018 roku imię Bronisława Jana Przyłuskiego niezwykłego Polaka, w obecności córki Stefanii, członków rodziny, zostało przywołane oraz uwiecznione w pamięci lokalnej społeczności. A miało to miejsce w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości- 2018.
tekst : Aurelia Policzkiewicz
fotorelacja: Marek Szewczuk

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.