Logo Gmina Rachanie

News

Rozpoczęła się modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Rachanie obejmująca miejscowości Kozia Wola, Siemnice i Wożuczyn.

21.03.2018

Rozpoczęły się prace geodezyjne mające na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Rachanie. W pierwszym etapie przeprowadzona będzie modernizacja dla obrębów ewidencyjnych Kozia Wola, Siemnice i Wożuczyn. Prace geodezyjne będą trwały 16 miesięcy i zakończą się w połowie 2019 roku. W drugim etapie modernizacją będą objęte pozostałe obręby ewidencyjne na terenie gminy.
Modernizacja ewidencji gruntów zostanie przeprowadzona w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych zgodnego z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Ewidencja gruntów i budynków zostanie uzupełniona o nową mapę ewidencyjną, rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków  i  kartotekę lokali.
Istniejące dane ewidencyjne będą też podlegały modyfikacji w celu dostosowania ich do wymagań rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Wyniki przeprowadzonej modernizacji czyli operat opisowo-kartograficzny zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, gdzie każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane, będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Starosta Tomaszowski ogłosi w dzienniku urzędowym województwa lubelskiego o zatwierdzeniu projektu operatu i dane te staną się obowiązującymi danymi i będą podlegały ujawnieniu w nowej bazie ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.
Prace geodezyjne pierwszego etapu związane z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego zostaną wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych  „GEOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu.
Wyłonienie wykonawcy grac geodezyjnych w drugim etapie nastąpi w miesiącu kwietniu 2018r.
Procedurę formalno-prawną nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynikającą z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzi Starosta Tomaszowski w Tomaszowie lubelski.
W dniu 13 marca 2018r. odbyły się pierwsze spotkania w miejscowościach Kozia Wola, Siemnice i Wożuczyn poświęcone tematyce modernizacji ewidencji gruntów.
Szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania udzielali Pan Wiesław Tołpa – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” z Jarosławia oraz Pan Dariusz Pitura – Kierownik  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, który jest odpowiedzialny za cały projekt przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Rachanie.
R.K.

Informacja na temat projektu E-Geodezja Cyfrowy Zasób Geodezyjny Województwa Lubelskiego z którego finansowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Rachanie – pobierz informację

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.