Logo Gmina Rachanie

News

KONSULTACJE

13.12.2016

Wójt Gminy Rachanie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Rachanie w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Rachanie z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą i w toku konsultacji może ulec zmianie.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie od dnia 13 grudnia 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rachaniach, ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@rachanie.gmina.pl W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego.

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Rachanie z dnia 12  grudnia 2016 roku.
  2. Formularz konsultacji programu.
  3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Rachanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

<< pliki do pobrania >>

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.